Ketegasan Abu Bakar Memerangi Murtad

Setelah kewafatan baginda SAW, Abu Bakar As-Siddiq dilantik memegang tampuk khalifah. Niat untuk murtad terjangkit ke beberapa kabilah yang goyah imannya, dan gerakan nabi palsu semakin menjadi-jadi. Namun begitu, Abu Bakar membuat keputusan untuk menumpukan bala tentera Muslim supaya berhadapan dengan Rom yang diketuai oleh Usamah bin Zaid kerana itulah peperangan terakhir yang diatur Rasulullah.

Ramai yang menyangka Abu Bakar tersilap perhitungan kerana Usamah bin Zaid terlalu muda untuk mengetuai peperangan menentang Rom. Tambahan pula, jika tentera Usamah bin Zaid tewas, tiada tentera yang dapat mempertahankan Madinah dari serangan luar. Ini menyebabkan orang ramai semakin meragui percaturan Abu Bakar.

Dengan ketiadaan bala tentera kedua yang dapat mempertahankan Madinah jika tentera Usamah bin Zaid kalah, dan Usamah sendiri yang terlalu muda untuk mengetuai peperangan menentang Rom, ramai menyangka Abu Bakar tersilap perhitungan.

Lalu Abu Hurairah bertanya: “Adakah kamu ingin menghantar semua bala tentera menghadapi Rom, sedang kaum Arab di sekeliling Madinah murtad?”

Tetapi selepas kemenangan tentera Usamah, ternyata kabilah yang ingin murtad, membatalkan niat mereka setelah mengetahui umat Islam masih kuat dan ternyata Abu Bakar mengetahui tiada ruang ijtihad dan syura ke atas perkara yang mempunyai nas yang jelas.

Merujuk kepada para muhaddithin (ahli hadith), golongan murtad di zaman Abu Bakar terbahagi dua:

1. Mereka yang murtad secara keseluruhan
2. Mereka yang enggan bayar zakat – golongan ini menyangka zakat hanya perlu dibayar pada Rasulullah sahaja berdasarkan surah At-Taubah ayat 103 dan menganggap kewajipan zakat gugur bersama kewafatan Rasulullah.

Tentang golongan kedua ini, Umar telah berdialog dengan Abu Bakar:

“Bukankah Rasulullah pernah bersabda – Aku menyeru untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucap dua kalimah syahadah. Jika mereka telah menyebutnya, terlepaslah darah dan harta mereka kecuali hak-haknya.” tanya Umar.

Abu Bakar menjawab: “Sesungguhnya zakat itu hak bagi harta, dan aku akan memerangi mereka yang membezakan antara solat dan zakat.”

Umar membalas, “Dan aku tidak lihat kecuali Allah telah lapangkan dadanya untuk perang, dan aku ketahui bahawa ianya adalah benar.”

Abu Bakar telah mengutus sebelas pasukan ke seluruhSemenanjung Arab untuk memerangi kaum murtad.

1. Pasukan diketuai Khalid Al-Walid ke Bani Asad untuk berhadapan Tulaihah
2. Pasukan Ikrimah bin Abu Jahal ke Yamamah untuk menghadapi Musailamatul Kazzab
3. Pasukan diketuai Syurahbil juga ke Yamamah
4. Paasukan Turaifah bin Hajiz ke Bani Salim
5. Pasukan Amru bin Al-As ke utara Hijaz
6. Pasukan Khalid bin Said ke pinggir Syam
7. Pasukan Al-Alaa bin Hadrami ke Bahrain
8. Pasukan Huzaifah bin Muhsin ke Amman, Jordan
9. Pasukan Muhajir bin Umayyah ke San’a di Yaman
10. Pasukan Suwaid bin Muqrin ke Tihamah di Yaman
11. Pasukan Arfajah bin Hirthimah ke Perkampungan Mahrah

KETEGASAN ABU BAKAR DAN HIMPUN

Sesungguhnya isu murtad bukanlah isu yang boleh dipandang sebelah mata. Ia adalah isu yang membezakan iman atau kufur, ia adalah isu aqidah itu sendiri. Sesungguhnya Abu Bakar telah menunjukkan kepada kita sikap dan contoh dalam mendepani isu ini yakni bertegas kepada mereka yang cuba memurtadkan umat Islam.

Isu murtad di Malaysia amat membimbangkan apabila baru-baru ini Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato Seri Jamil Khir memaklumkan bahawa Mahkamah Syariah menerima 863 kes permohonan menukar status agama Islam dari tahun 2000 sehingga 2010.

Malah, berdasarkan kes Nor Aisyah Bukhari, Mohamad Syazani Yusof dan Fariz Ilham Mohd. Zulkifli boleh dijadikan indikator am menunjukkan betapa lemahnya aqidah umat Islam di Malaysia terutama golongan muda.

Peristiwa DUMC baru-baru ini telah membuktikan kewujudan gerakan terancang untuk mengkristiankan umat Islam dan perkara ini diakui sendiri oleh Exco negeri Selangor, Datuk Dr. Hassan Ali.

Abu Bakar As-Siddiq telah mengucapkan kata-katanya yang terkenal tatkala terdengar khabar orang ingin murtad, padahal tanah kubur Rasulullah masih basah dengan berkata: “Adakah agama ini akan terus tempang, sedangkan aku masih hidup?”

Hadirkan diri anda ke HIMPUN, selamatkan aqidah ummat!

Oleh: Muhammad Assiddiq Fauzan, Tahun Dua, Kuliah Usuluddin, Universiti Al-Azhar (Kaherah).

1 comments:

Anonymous said...

Demi Allah saya bukan nak provoke tetapi apa hikmaah sbnrnya di sebalik perang ini ? Bukankah ia berbentuk kekerasan yg bertentangan dengan maksud (Islam)-salam iaitu aman damai ? Maaf saya betul betul keliru dan perlu penjelasan terperinci .

Template by - Abdul Munir | Daya Earth Blogger Template